اتوماسیون صنعتی


نام دوره

پیش نیاز

مدت دوره

Industrial Automation

PLC Allen-Bradley SLC500

مهندسين ودانشجويان مرتبط با دوره

24ساعت


PLC I (S7) SIEMENS

مهندسين ودانشجويان مرتبط با دوره

24ساعت

PLCII (S7) SIEMENS PLC I (S7) SIEMENS

plc400H

plc و شبکه‏های صنعتی

24ساعت


PLC400FH PLC400H

24ساعت


‍ PCS7-I

PLC S7& WinCC

24ساعت

PCS7-II

PCS7-I

24ساعت

YOKOGAWA Operation & CS3000 Fundamental

آشنایی با PLC

24ساعت


كاربري شبكه صنعتي با تکیه بر PROFIBUS

PLC S7& WinCC

16ساعت

Ethernet PLCS7 16ساعت
Modbus

PLCS7

16ساعت


WinCC با مونيتورينگ

آشنایی با PLC

24ساعت


WinCC Flexible

آشنایی با PLC

24ساعت


PROTOOL

آشنایی با PLC

24ساعت


آشنايي با Labviw

ترجیحاًیک زبان برنامه نویسی

24ساعت


آشنايی با ابزاردقيق

مهندسين ودانشجويان مرتبط با دوره

24ساعت

Electronics


كنترل موتور DC & AC

کارشناس الکترونیک

24ساعت


کنترل موتور با درايوMicromaster siemens

كنترل موتور DC & AC

20ساعت


كاربري اينورترهاي OMRON

کارشناس الکترونیک

16ساعت


ميكروكىترلر كاربردي (AVR)

کارشناس الکترونیک

30ساعت


ميكروكىترلر كاربردي (PIC)

کارشناس الکترونیک

30ساعت


ميكروكىترلر كاربردي (ARM)

ميكروكىترلر كاربردي (AVR)

30ساعت


کاربری FPGA با تکيه برVHDL (دوره مقدماتی)

الکترونیک ودیجیتال

24ساعت


کاربری FPGA با تکيو برVHDL (دوره پيشرفته)

کاربری FPGA با تکيه برVHDL (دوره مقدماتی)

24ساعت


آشنایی با MATLAB

رشته های فنی و مهندسی

24ساعت